MISJA

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju kultury. Zachęcamy do zapoznania się z krótką notatką definiującą pojęcie kultury. Poniżej znajdą Państwo wyszczególnione główne cele, które są dla nas priorytetem i które, mamy nadzieję, w niedalekiej przyszłości systematycznie realizować.

Czym Jest Kultura?

Pojęcie kultury posiada szerokie spektrum znaczeniowe. Myśląc o kulturze, mamy przed oczami wielkich twórców muzyki, poetów, pisarzy, rzeźbiarzy, aktorów. Ograniczenie tego pojęcia tylko do tego obszaru byłoby dla kultury jednak krzywdzące. Fakt istnienia dyscypliny naukowej, jaką jest Kulturoznawstwo, dobitnie pokazuje, z jak szerokim znaczeniowo pojęciem mamy do czynienia. Kultura to nie tylko wspomniana wcześniej sztuka. Słowa kultura użyjemy w kontekście zwyczajów i obyczajów danego człowieka jak również konkretnej, większej społeczności. Obecne są również pojęcia kultury jedzenia, zdrowia psychicznego, ciała, kraju, pracy. Priorytetowym celem fundacji jest rozwój wielu obszarów kultury.

Misją Fundacji jest:

– promowanie twórców i ich talentów

– organizowanie koncertów, festiwali i konkursów artystycznych

– organizowanie koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

– międzypokoleniowa integracja społeczna z wykorzystaniem muzykoterapii, pedagogiki i psychologii muzyki

– organizowanie muzykoterapii dla osób z niepełnosprawnościami

– organizowanie muzykoterapii dla seniorów

– organizowanie szkoleń, wykładów i warsztatów

– zwiększanie świadomości i kompetencji kulturowych społeczeństwa

– organizowanie wyjazdów zagranicznych śladami wielkich twórców (Mozarta, Chopina, Wagnera)

– atrakcyjne ukazywanie kultury innych krajów i wyznań religijnych

– wspieranie domów dziecka